Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις και τους ψηφιακούς τόπους του «Captain’s Cabin» που είναι ιδιοκτησίας του F.D. (LADY’S MILE) BEACH RESTAURANTS LIMITED.

Όπου οι όροι «Captain’s Cabin», «Captain’s», «εμείς», ή «δικό μας» αναφέρονται σ’ αυτή την Πολιτική Απορρήτου, αναφέρονται στην «F.D. (LADY’S MILE) BEACH RESTAURANTS LIMITED».

Οπού οι όροι «υποκείμενα προσωπικών δεδομένων» αναφέρονται σε εσάς τους οποίους συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δικά σας δεδομένα προσωπικής φύσεως.

Η  F.D. (LADY’S MILE) BEACH RESTAURANTS LIMITED είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (με εξαίρεση συγκεκριμένες περιπτώσεις που ρητώς αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου) και η διεύθυνση επικοινωνίας της είναι η ακόλουθη: Lady’s Mile Beach, Λεμεσός, Κύπρου.

Στο Captain’s Cabin, δεσμευόμαστε για το σεβασμό και την προστασία της ιδιωτικότητας σας, καθώς και την διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων. Το όραμα και ο στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, πέραν των υψηλότερων προσδοκιών σας. Ως εκ τούτου, η Captain’s με σεβασμό στο ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των δεδομένων, ιδίως τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΠΔ), σας παρέχει με το παρόν μια νόμιμη, δίκαιη και διαφανή πολιτική προκειμένου για να σας ενημερώσει σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς η χρήση αυτών των πληροφοριών μπορεί να ωφελήσει την εμπειρία σας κατά την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις μας ή/και στις ηλεκτρονικές μας πλατφόρμες (ιστοσελίδα και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα).

Είμαστε προσηλωμένοι στην επίτευξη διαφάνειας όσον αφορά τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, γι’ αυτό και επιθυμούμε να σας παρέχουμε μέσω της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου πληροφορίες σχετικά με:

— τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε,

— το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τη σχετική νομική βάση υπό την οποία επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα,

— τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα,

— την περίοδο τήρησης των προσωπικών δεδομένων .κ.α.

Μέσω της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου αποσκοπούμε να σας ενημερώσουμε με διαφάνεια για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, καθώς οι δραστηριότητές μας και συνακόλουθα οι μορφές επεξεργασίας εξελίσσονται διαρκώς, ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στην παρούσα όλες οι μορφές επεξεργασίας. Σε περίπτωση που προστεθεί μια καινούρια μορφή επεξεργασίας, θα φροντίσουμε να επικαιροποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και, σε κάθε περίπτωση, θα σας παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για συναίνεση του υποκειμένου της επεξεργασίας πριν από τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε

Επισκέπτες

Α.1.1 Δεδομένα που συλλέγονται κατά την κράτηση σας στους χώρους του εστιατορίου, μπαρ και κρεβάτια παραλίας του Captain’s Cabin.

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων διενεργείται κατόπιν της συγκατάθεσης σας κατά την διαδικασία υποβολής Κρατήσεων μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας μας, σε κρατήσεις μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου και σε Κρατήσεις που διενεργούνται μέσω της Εφαρμογής μας για τηλέφωνα.

Αν αποφασίσετε να κάνετε κράτηση, με οποιοδήποτε μέσο θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, πόλη, χώρα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ημερομηνία και ώρα άφιξης και αναχώρησης. Καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν τυχόν μέλη της οικογένειάς σας ή ατόμων που θα σας συνοδεύουν, τυχόν ειδικά αιτήματα (π.χ. απαίτηση για μεταφορά, δήλωση ειδικών προτιμήσεων ή/και αλλεργιών που πρέπει να γνωρίζουμε).

Επιπρόσθετα εάν αποφασίσετε να κάνετε κράτηση μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας μας ή της εφαρμογής μας για τηλέφωνα τότε έχετε την επιλογή να αποθηκεύσετε για φύλαξη και επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικής φύσεως, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας (είδος κάρτας, αριθμός κάρτας, κωδικός ασφαλείας, ημερομηνία λήξης, στοιχεία κατόχου κάρτας).  

Για Κρατήσεις μέσω της εφαρμογής μας για τα τηλέφωνα  παρακαλούμε όπως δείτε τους όρους χρήσης της εφαρμογής καθώς και την Πολιτική Απορρήτου της.

Ηλεκτρονικές κρατήσεις μέσω τρίτων ή/ και ταξιδιωτικοί πράκτορες:

Σε αυτή την περίπτωση, λαμβάνουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την κράτησή σας, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες όπως το όνομα και το επώνυμό σας, τη χώρα, την ημερομηνία και ώρα άφιξης και την ώρα αναχώρησης, τυχόν μέλη της οικογένειάς σας που θα σας συνοδεύουν, τυχόν ειδικά αιτήματα (π.χ. απαίτηση για μεταφορά, δήλωση ειδικών προτιμήσεων ή/και αλλεργιών που πρέπει να γνωρίζουμε).

A.1.2 Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για παραγγελίες ή κρατήσεις από σκάφη/ πλεούμενα είτε αυτές γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας μας/ είτε από το τηλεφωνικό μας κέντρο είτε μέσω της εφαρμογής μας για τηλέφωνα.

Συλλέγουμε όλα τα αναγκαία στοιχεία όπως, στοιχεία ιδιοκτήτη σκάφους ή νόμιμου εκπροσώπου, στοιχεία καπετάνιου (λ.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, χώρα, στοιχεία επικοινωνίας).

Α.1.3 Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων – Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα

Οι έννοιες «ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων» ή «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα», αναφέρονται σε προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή καταγωγή του προσώπου, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Ενδέχεται να συλλέξουμε τέτοια δεδομένα μόνο αν μας τα παρέχετε οικειοθελώς ή εφόσον σας το ζητήσουμε και έχουμε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

Α.1.4. Δεδομένα Ανηλίκων

Δεν επιθυμούμε τη συλλογή προσωπικών δεδομένων απευθείας από ανηλίκους (κάτω των 18 ετών), αντιθέτως, εάν απαιτείται, επιδιώκουμε να συλλέγουμε τα δεδομένα των ανηλίκων από τους γονείς τους ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους και όπου αυτό είναι απαραίτητο να λαμβάνουμε τη σχετική συγκατάθεση. Ωστόσο, καθώς δεν είναι πάντοτε εφικτό να καθορίζουμε την ηλικία των προσώπων που έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας, την εφαρμογής μας ή και το τηλεφωνικό μας κέντρο για σκοπούς κρατήσεων και εξυπηρέτησης, συμβουλεύουμε τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες να επικοινωνούν μαζί μας σε περίπτωση που παρατηρήσουν την μη επιτρεπόμενη παραχώρηση δεδομένων από ανηλίκους, ώστε να μπορούν να ασκήσουν αναλόγως τα δικαιώματά τους όπως η διαγραφή των δεδομένων τους.

A.1.5. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για λόγους ασφαλείας

Εικόνες/βιντεοσκόπηση

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε εικόνες και βίντεο μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, εφεξής CCTV), όπου αυτό είναι εγκατεστημένο, για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και με τα πρότυπα που τίθενται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την επεξεργασία δεδομένων, ήχου και εικόνας. 

A.2. Σκοποί επεξεργασίας — νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα της κράτησής σας με σκοπό:

 • Να επεξεργαστούμε και να συμπληρώσουμε τα στοιχεία της κράτησής σας.
 • Να επεξεργαστούμε την πληρωμή των σχετικών υπηρεσιών, τελών και χρεώσεων.
 • Επεξεργασία των στοιχείων σας σε περίπτωση ανάγκης επίλυσης διαφορών. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 •  Η νομική βάση είναι ότι η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας.
 • Συλλογή και ανάκτηση χρημάτων που μας οφείλονται. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Να διευκολύνουμε την κράτησή σας και να οργανώσουμε την μεταφορά σας, αν υποβάλετε σχετικό αίτημα. Η νομική βάση είναι ότι η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας.
 • Να σας αποστέλλουμε ειδικές προσφορές για υπηρεσίες μας, ή ενημερώσεις για προσεχείς εκδηλώσεις ή προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Η νομική βάση είναι η προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εφόσον έχει χορηγηθεί.
 • Η προστασία της υγείας των επισκεπτών μας και των εργαζομένων μας. Η επεξεργασία των πληροφοριών αυτών είναι απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας.
 • Να διευκολύνουμε την επίσκεψη σας. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας παρέχετε πληροφορίες για τις αλλεργίες/προτιμήσεις σας, θα προχωρήσουμε στη συναφή επεξεργασία αν έχουμε τη συγκατάθεσή σας.
 • Να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας για να σας παρέχουμε μια μοναδική εμπειρία. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 •  Σε περίπτωση που αυτό απαιτείται για σκοπούς συνεργασίας με τις Αστυνομικές Αρχές κατά την επιβολή των νόμων, την διεξαγωγή ερευνών και την δίωξη παρανόμων δραστηριοτήτων, ποινικών και άλλης φύσεως αδικημάτων, ζημία στην ιδιοκτησία κλπ.
 • Τη λειτουργία συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV, ώστε να εγγυηθεί την ασφάλεια των εργαζομένων, πελατών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Η νομική μας βάση είναι το έννομο συμφέρον για την προστασία της ασφάλειας των επισκεπτών, των υπαλλήλων και των εγκαταστάσεών μας.
 • Διαβίβαση δεδομένων προς την ασφαλιστική μας εταιρεία. Η νομική βάση είναι η προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εφόσον έχει χορηγηθεί.
 • Διαχείριση περιστατικού. Η νομική μας βάση είναι ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα.
 • Να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις προσφορές μας. Θα προχωρήσουμε στη σχετική επεξεργασία εφόσον έχουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Α.3. Περίοδος φύλαξης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων της εν λόγω επεξεργασίας, θα διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα στα αρχεία μας ανάλογα και σε συνάρτηση με τους σκοπούς επεξεργασίας, ενώ στην συνέχεια θα διαγράφονται. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα δύναται να διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, έρευνας και στατιστικής. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρούνται για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όπου που απαιτείται ή προβλέπεται βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας ή αλλιώς για σκοπούς, οιουδήποτε νομικού ζητήματος δυνατόν ανακύψει αλλά και για σκοπούς δίωξης, διεξαγωγής έρευνας, προώθησης ποινικών ή άλλης φύσεως αδικημάτων από τις Αστυνομικές Αρχές ή άλλα Αρμόδια Σώματα.

Α.4. Ασφαλής Φύλαξη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχει την υποχρέωση βάση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΓΚΠΠΔ) φύλαξης των προσωπικών σας δεδομένων και τήρησης αυτών σε αρχεία στο γραφείο της εταιρείας διασφαλίζοντας την αρχή του απορρήτου και τις ασφάλειας της επεξεργασίας. Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να δοθεί στην διοίκηση της εταιρείας F.D. (LADY’S MILE) BEACH RESTAURANTS LIMITED, τους διευθυντές των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης καθώς και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της πιο πάνω εταιρείας.

Α.5. Δικαιώματα υποκειμένου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Ειδικότερα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων υποχρεούται να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στο υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όταν το τελευταίο θέλει να εξασκήσει τα νομίμως κατοχυρωμένα δικαιώματα του. Κάποια βασικά δικαιώματα του υποκειμένου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι το δικαίωμα στην πληροφόρηση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμού της επεξεργασίας κλπ. Το υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα να γνωρίζει ότι το είδος των προσωπικών του δεδομένων τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται. Έχει επίσης το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, συμπλήρωσης ή  και διαγραφής υπό προϋποθέσεις π.χ. όπου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία. Το δικαίωμά σας να ζητάτε περιορισμό της επεξεργασίας, να ζητάτε φορητότητα των προσωπικών σας πληροφοριών και το δικαίωμά σας να εναντιώνεστε σε περαιτέρω επεξεργασία.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Captain’s Cabin  θα σας απαντήσει εγγράφως ή θα επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικός εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η ενάσκηση ενός ή περισσότερων από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα για διόρθωση, διαγραφή και περιορισμό των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα προωθηθούν και σε οποιοδήποτε τρίτο στον οποίον μπορεί να έχουν διαβιβαστεί τα δεδομένα σας, στο πλαίσιο επιδίωξης των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας.

Α.6. Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, υποχρεούται σε ασφαλή φύλαξη των εν λόγω δεδομένων και δεν θα κοινοποιήσει αυτά σε τρίτους, οργανισμούς, ή οποιανδήποτε άλλη οντότητα φυσική ή νομική εκτός από ότι προνοείται στην πολιτική απορρήτου. Εν προκειμένη διατηρείται το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση που αυτό είναι σύμφωνο με οιανδήποτε νόμιμη υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας.
 • Σε περίπτωση που αυτό απαιτείται ούτως ώστε να υπάρξει συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές κατά την επιβολή των νόμων, την διεξαγωγή ερευνών και την δίωξη παρανόμων δραστηριοτήτων, ποινικών και άλλης φύσεως αδικημάτων, ζημία στην ιδιοκτησία κλπ. Διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε δεδομένα προσωπικής φύσης των υποκειμένων επεξεργασίας στις Αστυνομικές Αρχές, και άλλα Αρμόδια Σώματα, δεδομένα τα οποία κατά την κρίση μας είναι απαραίτητα για σκοπούς που σχετίζονται με οποιανδήποτε φύσης παράνομη δραστηριότητα ή αδίκημα οποιασδήποτε φύσης είτε αυτή αφορά πράξη ή παράλειψη. 
 • Σε περίπτωση που απαιτείται κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων επεξεργασίας, σε τρίτες Χώρες εκτός της Ε.Ε στις οποίες δεν υπάρχει ασφαλές καθεστώς προστασίας προσωπικών δεδομένων, τότε αυτό θα γίνει σύμφωνα με τις πρόνοιες τις Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΓΚΠΔ 2016/679) και κατόπιν προηγούμενης συνεργασίας με την εθνική εποπτική Αρχή, δηλαδή το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Α.7. Διαφημίσεις και Ενημερώσεις

Διαφημίσεις και ενημερώσεις οποιασδήποτε μορφής για σκοπούς προώθησης των δραστηριοτήτων της εν λόγω επιχείρησης θα πραγματοποιούνται κατόπιν συναίνεσης των υποκειμένων επεξεργασίας των εν λόγω δικαιωμάτων και δυνάμει των προνοιών του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΓΚΠΔ). Επιπλέον δύναται να υπάρξει επικοινωνία για διαφημιστικούς σκοπούς δυνάμει της Οδηγίας e — Privacy με νομική βάση ‘legitimate Interests’ και υπό προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι υπάρχει παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων όπως αναγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, ή για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο αφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 96200300 ή εναλλακτικά στο email: filiosrestaurant@gmail.com.


Φόρμα Επικοινωνίας & κΡΑΤΗΣΗς

Τα δεδομένα που μας αποστέλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας και της φόρμας κράτησης της ιστοσελίδας μας, κρυπτογραφούνται κατά την αποστολή τους κι έτσι παραμένουν ασφαλή. Συλλέγονται μόνο για λόγους επικοινωνίας και δεν προωθούνται σε τρίτους. Εάν θέλετε να γίνει διαγραφή τους, μπορείτε να μας ενημερώσετε με email, ώστε να προχωρήσουμε στη διαγραφή τους.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον web browser κατά την περιήγησή σας, ενώ μπορείτε να τα αφαιρέσετε ανά πάσα στιγμή. Τα περισσότερα cookies διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε τον browser σας, ενώ κάποια άλλα παραμένουν αποθηκευμένα μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου μας και για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης, χρησιμοποιούμε κάποια ακίνδυνα αναγκαία cookies. Τα cookies αυτά δεν αποθηκεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα και ούτε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν της σωστής λειτουργίας του ιστοτόπου μας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα λειτουργικά cookies που σχετίζονται με την εμφάνιση της ιστοσελίδας, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της, καθώς και αυτά του μηχανισμού ασφαλείας reCaptcha της Google στις φόρμες επικοινωνίας και κράτησης.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Ωστόσο, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν cookies από ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους. Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες κλπ.) από άλλους ιστότοπους. Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως εάν ο επισκέπτης έχει επισκεφθεί τον άλλο ιστότοπο. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και είστε συνδεδεμένοι στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύνηθες ενσωματωμένο περιεχόμενο από το Google/Youtube εδώ, το Facebook εδώ και το Instagram εδώ.